Christine Goldberg
Ohne Titel, 79x40x24 cm, Kugel 13cm, Holz