Christine Goldberg
»ohne Titel (Spätsommerfeld)«, Öl auf Leinwand, 60 cm × 80 cm, 2014