Christine Goldberg
Ohne Titel, 70 cm × 100 cm, Ölfarbe auf Holz, Blattgold, 2008